söndag 21 januari 2018

Ekumenisk gudstjänst

Påskvänner!

Idag på ekumeniska böneveckan samlas vi i Iggesund till gudstjänst i S:ta Maria på temat "Guds hand leder oss". Det är kristna vänner i Karibien som förberett vår gudstjänst med bibelläsningar och böner. De vill att en stor bibel ska stå framme i blickfånget - och läsas ur - eftersom bibeln har så stor betydelse för dem. Det kanske den borde ha för oss också? Jfr Rosenius´ dagbetraktelse för denna söndag.

Gutenbergs Bibel var den första tryckta Bibeln

tisdag 2 januari 2018

Gott Nytt År!

Jul- och påskvänner!

Gott Nytt År 2018! Stort att få börja året i Jesu namn. Frälsarnamnet och namnet vi får be i, hur vi än känner oss till mods och hur än världen ser ut. Han är värdig, även om vi är ovärdiga. Nu ser vi fram emot att få fira Trettondedag Jul, vår traditionella missiondag, på lördag. I vår församling firas den på Efs-bönhuset i Njutånger, kl. 11.00.

En fin kyrkhelg blir det, ännu en "dubbelhelg", där söndagen blir en slags Annandag, precis som Nyårsdagen, Kristi omskärelses fest, blev igår. (Jo, man tål det, t.o.m. hockeyspelarna har ju vant sej vid det "dubbelmöte" som infördes för några säsonger sedan för att liva upp ligalunken ;o).

Och God Fortsättning! Blir slutet gott, så är allting gott!